Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Pod koniec lutego planowane jest dwudniowe szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pierwsza pomoc

  • Będzie to pełne szkolenie przedmedyczne wraz ze szkoleniem z użycia defibrylatora AED oraz ze szkoleniem specjalistycznym dot. ran postrzałowych.
  • Szkolenie trwa dwa dni (dzień pierwszy to pomoc przedmedyczna + AED, dzień drugi to szkolenie z ran postrzałowych)
  • Szkolenie jest zorientowane na przekazanie i podniesienie wiedzy ogólnej oraz dostosowane w części specjalistycznej do naszej strzelnicy, jak i naszych działań w ramach zajęć SKM.45.
  • Szkolenie kończy się certyfikatem potwierdzającym jego ukończenie i sprawdzenie nabytej wiedzy – (BLS+AED) z dopiskiem o ukończeniu specjalizacji z ran postrzałowych i udzielania pomocy przedmedycznej w wypadkach spowodowanych użyciem broni palnej.
  • Udział w tym szkoleniu otwiera drogę do dalszych szkoleń przedmedycznych.
  • Szkolenie jest darmowe, obowiązkowe i niezbędne do dalszego uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez SKM.45.