Monthly Archives: grudzień 2014

Karabin Garand

15.12.2014 Odbyły się zajęcia poświęcone karabinowi Garand.

FB_SKM_MAIN

Spotkania z bronią #1 – zapowiedź

Nasze Stowarzyszenie organizuje pierwsze zajęcia pt. „Spotkania z bronią”
Zajęcia będą cykliczne (raz na miesiąc lub dwa na dwa miesiące),
Zajęcia poprowadzi znany bronioznawca i z-ca redaktora nacz. czasopisma „Strzał”, p. Leszek Erenfeicht.